Låt alla se

Det är självklart att alla ska få se så bra det går. Speciellt viktigt är det för alla med nedsatt syn. Ofta räcker det med att gå till en optiker (…Read More)